" ค ว า ม ฉ ล า ด ใ น ค ว า ม เ รี ย บ ง่ า ย "


image
โต๊ะเขียนหนังสือ

แบบ Home Desk คือโต๊ะเขียนหนังสือ
สำหรับใช้ในบ้านปรับรูปแบบได้ตามแต่ช่วงอายุ
ที่เติบโตขึ้นของเด็กจนจบมหาวิทยาลัย


image
ชุดห้องนอน

ทุกๆชิ้นส่วนทุกชิ้นออกแบบมา
พื่อตอบสนองจินตนาการไม่รู้จบของเด็กๆ
สามารถขยับเคลื่อนย้ายได้เมือนการเล่นตัวต่อ
แฝงด้วยความฉลาดในการใช้งานความปลอดภัย


 
image
เก้าอี้ไม้ยางพารา

เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้ 3 ระดับ
เมื่อนั่งล้อเก้าอี้หยุดลง เมื่อลงน้ำหนักโดยการนั่ง                                                  
 
 
 
Leafโต๊ะเขียนหนังสือแบบญี่ปุ่น ผลิตจากไม้ยางพารา แข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่ายตลอดอายุการใช้งาน
ส่วนเว้าโค้งจำลองแบบและผลิตอย่างพิถีพิถันจากรูปทรงของใบไม้ตามชื่อรุ่น Leaf

 
 

MORE DETAIL

 
 

 
 

SAFE BRAKE CASTER
 เก้าอี้ปรับระดับ 3 ระดับ ล้อสร้างขึ้นเพื่อเคลื่อนที่ และหยุดอย่างปลอดภัยเมื่อทิ้งน้ำหนักลง

MORE DETAIL

Features & Benefits

Powered by MakeWebEasy.com